Ofte stillede spørgsmål GROHE Sense

vandalarm

Hvordan registrerer GROHE Sense en oversvømmelse?

På undersiden af GROHE Sense sidder der to forgyldte stifter. Når disse to stifter forbindes af en vandstrøm, sker der en kortslutning, hvorved der udløses en alarm, som straks sendes til appen.

Hvad sker der, når GROHE Sense registrerer en oversvømmelse?

Der sendes en alarm til dig og dine kontaktpersoner ved nødstilfælde – alt efter dine meddelelsesindstillinger som meddelelse og e-mail. Apparatet begynder desuden at blinke rødt og bippe. Hvis du anvender GROHE Sense, afsluttes det akustiske og det optiske signal efter 1 time for at starte igen 23 timer senere (hver dag, indtil batterierne er afladet). Alarmen på Sense+ afbrydes ikke med mellemrum. For at afslutte apparatalarmen skal du tørre kontaktstifterne på apparatets underside med en fnugfri klud.

Når min GROHE Sense registrerer en oversvømmelse, udsendes der ikke en alarmlyd

I nogle tilfælde kan det vare lidt, inden alarmsignalet lyder. Uafhængigt heraf sendes en meddelelse til GROHE ONDUS-appen, så du hurtigst muligt bliver advaret.

Temperatur- og fugtighedsmåling

Hvor ofte måler GROHE Sense rumtemperatur og fugtighed?

Temperaturen og fugtigheden måles konstant, og apparatet registrerer værdierne hvert 60. minut. Fugtigheds- og temperaturdataene gemmes dagligt i GROHE ONDUS Cloud.

Hvis du ønsker mere kontrol, kan du anvende GROHE Sense+. Med GROHE Sense+ har du endvidere mulighed for at hente de aktuelle temperatur- og fugtighedsværdier via appens opdateringstast.

Hvad er forskellen på GROHE Sense og GROHE Sense+?

Begge produkter måler temperatur og fugtighed konstant. GROHE Sense sender fugtigheds- og temperaturdata til skyen (Cloud) én gang om dagen. Med GROHE Sense+ har du endvidere mulighed for at hente de aktuelle temperatur- og fugtighedsværdier via appens opdateringstast.

Måler GROHE Sense den absolutte eller den relative luftfugtighed?

GROHE Sense måler den relative luftfugtighed. Den relative luftfugtighed er afhængig af temperaturen. En luftfugtighed på 100°% betyder, at luften ved den herskende temperatur er fuldstændigt mættet med vand.

Installation

Hvor bør man installere GROHE Sense?

Installer GROHE Sense på steder i dit hus, hvor der er risiko for oversvømmelse, eller hvor du ønsker at kontrollere luftfugtigheden.

 • Installer GROHE Sense i din kælder, da risikoen for en vandskade er størst her
 • Installer GROHE Sense under køkken- eller håndvaske, da utætheder her tit optages alt for sent
 • I nærheden af din vaskemaskine, så intet går galt her
 • På lofter, hvis der er vinduer her, som tit står åbne i forbindelse med udluftning, så det hurtigt registreres, hvis det regner ind.

Hvordan installeres GROHE Sense?

Hent først appen fra Apple App Store eller Google Play Store. Registrer dig, og vælg indstillinger for dit hus og dine rum, hvis du ikke har gjort det allerede. Tilføj GROHE Sense til et af dine rum ved at klikke på plustegnet (+), eller tilføj GROHE Sense via kataloget. Indtast et navn, og definer rummet. Isæt de medfølgende 3 AAA-batterier, og opret WLAN-forbindelsen ved at vælge GROHE Sense SSID og indtaste den kode, der står på produktets bagside. Hvis du allerede har monteret produktet og ikke kan se koden, skal du tage et billede af produktet med din mobiltelefon med blitzen aktiveret.

Stil derefter GROHE Sense på en jævn flade (ikke-metallisk/ikke elektrisk ledende), idet du sørger for, at stifterne berører overfladen.

Hvad kan jeg gøre, hvis GROHE Sense er for stor til at kunne stå inden for det område, jeg ønsker at overvåge?

Prøv at bruge udvidelsessættet 22506LN0, som indeholder en forlængerledning med en længde på 1,2 m. Fastgør udvidelsessættets bundplade på væggen ved hjælp af de to skruer. Anbring fjernsensoren på en jævn flade (ikke-metallisk/ikke elektrisk ledende), idet du sørger for, at stifterne berører overfladen.

Du kan også installere GROHE Sense+, hvis du ønsker både et udvidelses- og et lysnetdrevet produkt.

Hvad kan jeg gøre, hvis WLAN-forbindelsen ikke er tilstrækkelig stabil, eller det ikke lykkes at finde den WLAN-forbindelse, der kræves til forbindelsen med GROHE Sense?

Her er der flere mulige løsninger

 • Du kan installere en repeater, som forstærker WLAN-signalet i nærheden af produktet.
 • Hvis du har en UTP-forbindelse, kan du installere et access point eller en repeater (som regel kan du vælge mellem disse to driftsmåder) direkte ved UTP-forbindelsen.
 • Som en sidste mulighed kan du bruge strømkabelprodukter. I så fald skal du installere én strømkabeltilslutning i nærheden af routeren og én i nærheden af produktet. Vælg et strømkabelprodukt med WLAN-funktion; ellers skal du bruge endnu en repeater/et access point.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke kan få forbindelse med mit private trådløse netværk?

Trin 1: Kontrollér, om din WLAN-dækning er tilstrækkelig

Der er muligvis et problem med WLAN-dækningen. Nedenfor kan du finde mulige årsager og løsninger. En app til test af dit WLAN kan være en hjælp til at løse det potentielle problem. Vi anbefaler WiFi analyzer (navnet er det samme for både Android og iOS).

Potentielt problem: Afstanden til routeren er for stor.
Test: Kontrollér WLAN-ydelsen, mens du bevæger dig væk fra din router.
Løsning: For at løse dette problem kan du enten installere en repeater eller en ny router med bedre ydelse.

Potentielt problem: Forhindringer som f.eks. tykke vægge svækker WLAN-signalet
Test: Test WLAN-ydelsen på den ene side af væggen, og sammenlign med ydelsen på den anden side af væggen.
Løsning: Du kan anvende powerline-adapter, som overfører WLAN-signalet via husets elektriske anlæg.

Potentielt problem: Overlappende WLAN-netværk i et område. Hver router anvender en kanal fra 1 til 11, som vælges automatisk af routeren. I meget tætbebyggede områder kan der ske en overlapning ved brugen af disse kanaler.
Test: Appen viser dig, hvilke kanaler der bruges mest.
Løsning: Skift manuelt kanal på din router til en kanal, der ikke er overbelastet. Læs mere om dette emne i manualen til din router.

Potentielt problem: For mange enheder anvender samme WLAN-netværk. Dette kan gøre WLAN-ydelsen langsommere, især hvis brugere hele tiden downloader eller streamer videoer. 
Test: Appen viser dig, hvor hurtigt WLAN-netværket er.
Løsning: Installér en router med større kapacitet, eller brug en WLAN-router med Mesh-netværk.

Trin 2: Hvis din WLAN-dækning er tilstrækkelig, har du potentielt et problem med din router. For at finde ud af det skal du udføre nedenstående trin: 

 • Brug et WLAN-netværk med en frekvens på 2,4 GHz?
  For at kunne integrere dit WLAN-netværk skal netværket bruge en frekvens på 2,4 GHz. Enheden arbejder ikke med en frekvens på 5,0 GHz. Det kan du se og ændre i din routers indstillinger.
 • Er dit private WLAN sikret med WPA/WPA2?
  GROHE Sense arbejder ikke sammen med åbne WLAN-netværk, men kræver et WLAN-netværk, der er beskyttet med WPA eller WPA2. Det betyder, at dit private WLAN skal være beskyttet med en adgangskode med mindst otte tegn.
 • Er MAC-filtrering aktiveret?
  MAC-filtrering er en metode til beskyttelse af WLAN-netværk. WLAN-routere giver kun tilladelse til kendte/registrerede enheder. Normalt er MAC-filtreringen ikke aktiveret som standard, men skal indstilles manuelt. Hvis du har aktiveret MAC-filtreringen, skal du enten deaktivere den eller tilføje MAC-adressen på din GROHE Sense til din router. For at finde frem til MAC-adressen på din GROHE Sense skal du downloade appen til test af WLAN. Start enhedens integrationstilstand (blåt blinkende LED) ved at sætte batterierne i, og forbind enheden med din smartphone. Appen viser dig enhedens MAC-adresse.
 • Er portene 433 (HTTPS) og 80 (HTTP) åbne?
  Porte er forbindelser til dit netværk, som giver mulighed for kommunikation mellem dit WLAN-netværk og andre tjenester. For at kunne etablere en forbindelse mellem GROHE Sense og dit WLAN-netværk skal port 433 og port 80 være åbne. I de fleste tilfælde er disse porte som standard altid åbne. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes du læse manualen til din router.
 • Er DHCP aktiveret på routeren?
  DHCP, en kommunikationsprotokol til kommunikationen mellem WLAN-netværket og enhederne, skal være aktiveret for at kunne bruge GROHE Sense. Normalt er DHCP som standard altid aktiveret på routere. På nedenstående adresse kan du finde en beskrivelse af, hvordan du kan finde ud af, om DHCP er aktiveret, eller hvordan du i givet fald kan aktivere den: http://www.wikihow.com/Configure-a-Router-to-Use-DHCP
 • Understøtter routeren IPv4?  
  IPV (Internet Protocol Version) er en kommunikationsmetode for din router og de tilsluttede enheder. Der findes forskellige typer: IPv4 og IPv6. GROHE Sense bruger IPv4 til kommunikation, hvilket betyder, at WLAN-routeren ligeledes skal indstilles med IPV4. I de fleste tilfælde understøtter routeren både IPV4 og IPV6. Dette kan du kontrollere og ændre i din routers indstillinger. Du finder en beskrivelse her: http://testingfreak.com/change-enabledisable-ipv4-ipv6-computer-windows/

Hardware

Hvor stor er GROHE Sense?

GROHE Sense er en vandsensor med ø 84 mm og en højde på 35 mm.

Udvidelsessættet består af en vægplade med ø 84 mm og 38 mm højde med sensoren samt en fjernsensor med 10 mm højde og 50 mm diameter. Hertil hører en forlængerledning med en længde på 1,2 m.

GROHE Sense+ har de samme mål som GROHE Sense og bruger det samme udvidelsessæt. Herudover har GROHE Sense+ et netkabel med en længde på 0,6 m.

Er GROHE Sense vandtæt?

GROHE Sense er beskyttet mod vandsprøjt og vandstænk (IPX3). Tør apparatet omgående i tilfælde af oversvømmelse. Hvis det er nødvendigt at rengøre apparatet, skal du bruge en fnugfri klud. Rengøringsmidler må IKKE benyttes.

Hvad skal man gøre, når batterierne er afladet?

Udskift enten de 3 AAA-batterier, eller køb GROHE Sense+, hvis du har brug for permanente data, da dette apparat tilsluttes strømnettet og derfor ikke bruger batterier.

Ofte stillede spørgsmål GROHE Sense Guard

Registrering af rørbrud og lækager

Hvad sker der, hvis GROHE Sense Guard ikke får strøm?

For at garantere, at du fortsat får rent drikkevand under et strømsvigt, holdes ventilen åben i dette tidsrum. Du kan også se i appen, at systemet ikke er tilsluttet. Så snart strømforsyningen er genetableret, starter systemet igen.

Hvad sker der, hvis GROHE Sense Guard ikke har WLAN-forbindelse?

GROHE Sense Guard fortsætter med at arbejde. I tilfælde af et rørbrud registreres dette, og der lukkes for vandet. Dataene opdateres, så snart forbindelsen er genetableret, da systemet har en bufferhukommelse til op til 30 dage, uafhængigt af dit forbrugsmønster. I denne situation lyser LED'en for forbindelse rødt.

Hardware

Hvilke forbindelser understøttes?

GROHE Sense Guard leveres med en 1”-tilslutning og ¾”-adaptere. Disse diametre svarer til de forbindelser, der er de mest almindelige på det europæiske marked. Har du brug for en mindre tilslutning, kan du få leveret en passende forbindelse af en sanitetsvareforhandler. Har du rør med en større diameter, bør du først afklare med din installatør, om GROHE Sense Guard kan installeres i dit hus, uden at det går ud over den vandstrøm, du skal bruge i husholdningen. GROHE Sense Guard er dimensioneret til en privat husholdning med et maksimalt forbrug på ca. 85 l/min.

Hvor langt er strømkablet?

70 centimeter. Du kan altid købe en forlængerledning i en elektronikforretning. Du skal bruge et hvidt svagstrømskabel til 12 volt jævnstrøm med et stik og en bøsning, F 5,5 x 2,1°mm/M 2,1°mm.

Hvad indeholder leveringsspecifikationen?

I kassen finder du 1x vandføring med to 3/4”-messingtilslutninger, et netstik med kabel og den tekniske produktinformation, der skal bruges til installationen.

Vi anbefaler, at GROHE Sense Guard installeres med vægmonteringssæt 22501000. Vægmonteringssættet garanterer en enkel installation. Derudover anbefaler vi, at der før og efter GROHE Sense Guard installeres en spærreventil, som vil gøre det lettere og hurtigere at udføre vedligeholdelse, hvis en sådan skulle blive nødvendig.

Installation

Hvordan installeres GROHE Sense Guard?

GROHE anbefaler, at man får en certificeret installatør til at forestå monteringen, da den skal udføres tæt på vandmåleren, og det kan ramme hele husets vandforsyning, hvis monteringen ikke udføres korrekt. Overhold altid den tekniske produktinformation, der medfølger produktet, eller den mere udførlige onlineversion. Du kan også se monteringsvideoen på vores hjemmeside eller på YouTube.

Desuden anbefaler vi, at GROHE Sense Guard monteres med vores vægmonteringssæt 22501000, som garanterer en sikker montering.

Hvordan forbindes GROHE Sense Guard med GROHE ONDUS-appen?

Hent først appen fra Apple App Store eller Google Play Store. Registrer dig, og vælg indstillinger for dit hus og dine rum, hvis du ikke har gjort det allerede. Tilføj GROHE Sense Guard til et af dine rum ved at klikke på plustegnet (+), eller gør det via kataloget. Indtast et navn, og vælg rummets navn. Tænd for GROHE Sense Guard, og opret WLAN-forbindelsen ved at vælge GROHE Sense Guard SSID og indtaste den kode, der står på produktets bagside. Hvis du allerede har monteret produktet og ikke kan se koden, skal du tage et billede af produktet med din mobiltelefon med blitzen aktiveret.

Hvad kan jeg gøre, hvis WLAN-forbindelsen ikke er tilstrækkelig stabil, eller det ikke lykkes at finde den WLAN-forbindelse, der kræves til forbindelsen med GROHE Sense Guard?

Her er der flere mulige løsninger

- Du kan installere en repeater, som forstærker WLAN-signalet i nærheden af produktet.

- Hvis du har en UTP-forbindelse, kan du installere et access point eller en repeater (som regel kan du vælge mellem disse to driftsmåder) direkte ved UTP-forbindelsen.

- Som en sidste mulighed kan du bruge strømkabelprodukter. I så fald skal du installere én strømkabeltilslutning i nærheden af routeren og én i nærheden af produktet. Vælg et strømkabelprodukt med WLAN-funktion; ellers skal du bruge endnu en repeater/et access point.

Sikkerhed

Kan en hacker slå min vandtilførsel fra?

Hos GROHE satser vi alt på at garantere en sikker og velbeskyttet anvendelse af vores produkter. Derfor benytter vi os af de nyeste sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre utilsigtet brug eller uvedkommende adgang til personlige oplysninger og på den måde beskytte din privatsfære. Ved behov vil GROHE desuden tilvejebringe firmwareopdateringer, som distribueres via appen. Skulle det lykkes hackere at trænge ind i systemet, er din vandtilførsel til enhver tid sikret, hvis du afbryder strømkablet fra nettet. Du vil da kunne foretage en opdatering senere, så snart der kommer en firmwareopdatering.

Ofte stillede spørgsmål GROHE ONDUS App

Kompatibilitet

Hvilke mobiltelefoner og styresystemer understøttes af GROHE ONDUS-appen?

Apple-mobiltelefoner med iOS version 9.0 eller senere og Android-mobiltelefoner med Android 4.3 eller senere understøttes.

Forudsætninger på alle telefoner:

 • min. 160 dpi pixeltæthed
 • min. 320 x 470 pixelopløsning

Hvilke andre Smart Home-apparater kan tilsluttes GROHE-appen?

På lanceringstidspunktet er der ikke andre produkter, der kan tilsluttes. GROHE planlægger samarbejdsmodeller i den nære fremtid, som altid bygger på kommunikationsstandarderne WIFI og Bluetooth, hvorfor forbindelser vil være baseret på disse protokoller.

Hvilke tilslutningsprotokoller anvender GROHE-produkter til GROHE ONDUS Cloud?

GROHE-produkter anvender WIFI-protokollen til at oprette en forbindelse til hjemme-routeren. Routeren skal understøtte HTTPS, 2,4°GHz og IEEE 802.11b/g/n. Port°80 skal være åben, og kun WLAN-kanal 1-11 kan benyttes.

Jeg kan ikke finde GROHE ONDUS-appen i hverken App Store eller Google Play Store.

GROHE Sense og GROHE Sense Guard sælges for øjeblikket udelukkende i Europa og i Mellemøsten. Det er ikke muligt at downloade appen i andre lande.

Meddelelser og fejl

Modtager jeg kun meddelelser, når jeg er tilsluttet min lokale WLAN?

Nej, du behøver kun en fungerende internetforbindelse for at kunne modtage pushmeddelelser på din smartphone. De kan sendes via et mobilnet eller hvilken som helst WLAN-forbindelse. GROHE ONDUS kan også informere dig eller andre kontaktpersoner via e-mail i nødstilfælde.

Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg modtager beskeder og advarsler på min smartphones låseskærm?

Se efter, om din smartphones indstillinger tillader, at GROHE ONDUS sender beskeder til din låseskærm.

Min app er holdt op med at fungere. Hvad kan jeg gøre?

 • Kontrollér din internetforbindelse, og genopret forbindelsen til dit mobilnet eller WLAN, hvis den var afbrudt
 • Start din app op igen
 • Kontrollér, at du bruger den nyeste version af appen. Se efter i Apple App Store eller Google Play Store, om der er nye opdateringer
 • Kontakt GROHE support, hvis ingen af disse foranstaltninger afhjælper problemet.

Jeg får en fejlmeddelelse, når jeg klikker på aktiveringslinket i min mailboks.

Aktiveringslinket gælder blot 24 timer. Når denne tid er gået, kan der anmodes om et nyt aktiveringslink. Dette gør du ved at logge på GROHE ONDUS-appen med de valgte kontooplysninger.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Hvilke data gemmes?

GROHE ONDUS gemmer udelukkende data, som er nødvendige for at sikre, at alle funktioner på dine apparater virker fuldstændig, som de skal. Du finder flere oplysninger i appen i erklæringen vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.

Øvrig information

Har du ikke fået svar på dine spørgsmål her? Så er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt GROHE
Vi anvender cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse med vores hjemmeside. Hvis du fortsat benytter hjemmesiden antager vi at du vil modtage cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies på hjemmesiden under fortrolige oplysninger. Fortrolige oplysninger